За рахунок коштів Фонду соціального

Додаток

до Порядку фінансування страхувальників

для надання матеріального забезпечення
за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Директору

__________________________________________

(назва робочого органу Фонду)

Виконавчої дирекції відділення

Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

___________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові )ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК

Просимо здійснити фінансування для надання матеріального застрахованим особам за рахунок коштів Фонду. Повідомляємо наші реквізити:


Найменування страхувальника ___________________________________________________________


Місцезнаходження юридичної особи

(місце проживання фізичної особи-підприємця)______________________________________________


Реєстраційний номер страхувальника (для зареєстрованих до 01.01.2011)________________________


Реєстраційний номер у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного

соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011)______________________________________


Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб, (реєстраційний номер

Облікової картки платника податків – для фізичних осіб) ____________________________________


Телефон _____________

Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України____________________________________________________________________

(номер рахунку, відкритого відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240)


МФО___________


№ з/п
^ Види матеріального забезпечення
Кількість

днів

Сума,

(в грн. з коп.)

1

По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги
по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім”ї)2

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім”ї3

По вагітності та пологах4

На поховання (кількість виплат)


Разом

х


Зворотній бік до заяви-розрахунку для надання коштів

Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

На виплату матеріального забезпечення

Застрахованим особам
з/п

П.І.Б.

№ страхового свідоцтва

№ листка непрацездатності

Причина непрацездатності:

захворювання загальне-1; наслідок аварії на ЧАЕС-3; невиробничі травми-5; контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство-6; санаторно-курортне-лікування-7; вагітність та пологи-6; ортопедичне протезування-9; догляд-10

Період непрацездатності


Кількість днів, що підлягають оплаті

Сума

разом

в т.ч. за рахунок коштів Фонду

разом

в т.ч. за рахунок коштів Фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
___ ____________ 201__ р.

Керівник підприємства (установи) ______________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)

М.П.

Головний бухгалтер _________________ _________________
(підпис) (П.І.Б.)

4095794671545835.html
4095958995089257.html
4096091409703694.html
4096152827223662.html
4096238549332164.html